Bonnagårdens Förskola , Kronoberg Stora Fjäll , 352 62 Växjö tel: 0470-630 35
Föräldrasamverkan
För oss är det viktigt att ni som föräldrar får tillgång till hur vi jobbar och vad som händer under dagen på förskolan. Därför använder vi oss av Tyra appen. Här har barnet sin egen portfolio, schemat för veckan , som förälder kan ni snabbt förmedla information till oss mm, mm. Vi har också ett instagramkonto som bara Bonnagårdens föräldrar ( mor och farföräldrar) har tillgång till. Här skriver vi och tar bilder på vad barnen varit med om under dagen.