Bonnagårdens Förskola , Kronoberg Stora Fjäll , 352 62 Växjö tel: 0470-630 35
Klagomålshantering
Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi väljer att se en klagomålshantering som ett tillfälle till att förbättra vår verksamhet. Vem framför jag mina klagomål till? Om det är något som du är missnöjd med gällande ditt barns förskola vill vi att du i första hand framför det till personal eller rektor på förskolan. Om du fortfarande är missnöjd ber vi dig att skriftligt fylla i vår blankett gällande klagomålshantering som du finner längst ner på sidan. Den ifyllda blanketten skickas via e-post till info@bonnagarden.se eller med vanlig post till: Bonnagårdens förskola Gamla Kronobergsvägen 352 62 Växjö Blanketten kommer att tas tillvara på av rektor. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen. Hur lång tid tar det innan jag får svar? Rektor har 10 dagar på sig att svara på klagomålet. Om det skulle vara så att vi behöver mer än 10 dagar på oss kommer vi att meddela orsaken till dig. Vad händer med klagomålet? Alla klagomål dokumenteras, följs upp och utreds. Blankett för klagomål, Blankett för klagomål, pdf-format, klicka för att hämta word-format, klicka för att hämta