Bonnagårdens Förskola , Kronoberg Stora Fjäll , 352 62 Växjö tel: 0470-630 35
GDPR
Information till vårdnadshavare om insamling av personuppgifter Inledning: Från den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR). Som förskola är vi skyldiga att informera er vårdnadshavare om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. Det är viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar er och era barns personuppgifter. Uppgifter som registreras: De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, inkomst inför fakturering, specialkost och annan information som kan gälla ert barn. Samtycke: Om ni har lämnat ett samtycke till att vi registrerar personuppgifter om er och ert barn, har ni när som helst rätt att återkalla detta samtycke, och begära att uppgifterna stryks. Lagringstid: Personuppgifterna sparas bara av oss så länge bokföringslagen kräver detta (7 år), därefter raderas dessa. Era rättigheter: Ni har rätt att när som helst få ut vilka uppgifter vi har registrerade om er eller era barn. Ni har rätt att när som helst bli raderad ur vårt register så snart vi inte längre har lagkrav att spara dessa. Ni har rätt att få personuppgifter om er eller ert barn som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter. Ni har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Personuppgiftsansvarig är: Bonnagårdens förskola AB Kontaktpersoner: Ida Karlsson, Anette Elmhall tel: 0470-630 35 e-post: info@bonnagarden.se