Hem Om Bonnagården Bildgalleri Likabehandlingsplan Hitta oss Kontakta Oss Ansökan GDPR Klagomålshantering Bonnagårdens Förskola | Tel: 0470-63035 | Adress: Kronoberg Stora Fjäll, 35262 VÄXJÖ Bonnagårdens förskola
KLAGOMÅLSHANTERING PÅ BONNAGÅRDENS FÖRSKOLA Enligt skollagen 4 kap 8 § skall huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. Om du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi väljer att se en klagomålshantering som ett tillfälle till att förbättra vår verksamhet.  Vem framför jag mina klagomål till? Om det är något som du är missnöjd med gällande ditt barns förskola vill vi att du i första hand framför det till personal eller förskolechef på förskolan. Om du fortfarande är missnöjd ber vi dig att skriftligt fylla i vår blankett gällande klagomålshantering som du finner längst ner på sidan. Den ifyllda blanketten skickas via e- post till info@bonnagarden.se eller med vanlig post till: Bonnagårdens förskola Gamla Kronobergsvägen 352 62 Växjö Blanketten kommer att tas tillvara på av förskolechef. Behandling av personuppgifter sker enligt personuppgiftslagen. Hur lång tid tar det innan jag får svar? Förskolechef har 10 dagar på sig att svara på klagomålet. Om det skulle vara så att vi behöver mer än 10 dagar på oss kommer vi att meddela orsaken till dig. Vad händer med klagomålet? Alla klagomål dokumenteras, följs upp och utreds.
BLANKETT FÖR KLAGOMÅL PÅ BONNAGÅRDENS FÖRSKOLA Kontaktuppgifter: Namn: Telefonnummer: Gatuadress: Postnummer och ort: E-postadress: Beskriv ditt klagomål: Ort och datum: Namnteckning: Blanketten lämnas, mailas eller skickas till förskolechef. Info@bonnagarden.se Bonnagårdens förskola, Gamla Kronobergsvägen, 352 62 Växjö
Klagomålshantering